Manylion Personol

Gallwch ddefnyddio’r System Hunangofrestru i wneud dau beth:

  • Cofrestru ar gyfer tocyn darllen cyn ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Cofrestru er mwyn cael mynediad o bell at Danysgrifiadau’r Llyfrgell

Yn anffodus, ni fyddwch yn medru cofrestru er mwyn cael mynediad at holl Danysgrifiadau’r Llyfrgell os nad oes gennych gyfeiriad cartref yng Nghymru. Nghymru (gweler Beth gallaf ei weld?).

Os ydych yn aelod cyswllt i Goleg neu Brifysgol ticiwch y blwch isod er mwyn cytuno i beidio â defnyddio’ch cyfrif i gael mynediad at y Tanysgrifiadau canlynol:
  • 19th Century British Newspapers Part 1
  • Daily Mail Historical Archive, 1896-2004
  • Nineteenth Century Collections Online – British Politics
  • The Illustrated London News Historical Archive
  • The Sunday Times Digital Archive
  • The Telegraph Historical Archive, 1855-2000
Rwyf yn Cytuno:
Ticiwch y blwch os hoffech wybod mwy am ein digwyddiadau a'n gwasanaethau a sut y gallwch gefnogi y Llyfrgell:
Deunydd Hyrwyddol:

Eich Gwybodaeth

Mae eich manylion personol yn cael eu casglu a'u defnyddio i gyflwyno ein gwasanaethau i chi fel darllenydd LlGC ac, os ydych yn cytuno, i anfon gwybodaeth atoch ynghylch ein digwyddiadau a gwasanaethau. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion personol at ddibenion marchnata i unrhyw drydydd parti. Os hoffech ragor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Gwarchod Data neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Ymholiadau
Dewisiwch gyfrinair cofiadwy i ddefnyddio gyda’r rhif tocyn darllen a roddwyd i chi, er mwyn sicrhau mynediad i wasanaethau’r Llyfrgell.
(lleiafswm o 6 nod)