Manylion Personol

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn tanysgrifio i ystod eang o adnoddau electronig, yn amrywio o gyfnodolion ysgolheigaidd i wyddoniaduron a phapurau newydd. Mewn partneriaeth gydaChyngor Caerdydd , mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig y cyfle i gofrestru ar gyfer mynediad i’w adnoddau electronig drwy lenwi'r ffurflen isod.

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i greu Cyfrif arlein LlGC a fydd yn:

Gan fod y gwasanaeth hwn wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn anffodus, ni fyddwch yn medru cofrestru er mwyn cael mynediad at holl adnoddau electronig y Llyfrgell os nad oes gennych gyfeiriad cartref yng Nghymru.

Os ydych yn aelod cyswllt i Goleg neu Brifysgol ticiwch y blwch isod er mwyn cytuno i beidio â defnyddio’ch cyfrif i gael mynediad at y Tanysgrifiadau canlynol:
  • 19th Century British Newspapers Part 1
  • Daily Mail Historical Archive, 1896-2004
  • Nineteenth Century Collections Online – British Politics
  • The Illustrated London News Historical Archive
  • The Sunday Times Digital Archive
  • The Telegraph Historical Archive, 1855-2000
Rwyf yn Cytuno: (angenrheidiol os ydych chi’n aelod o goleg neu brifysgol)

** Yn anffodus, ni fyddwch yn medru cofrestru er mwyn cael mynediad at holl Danysgrifiadau’r Llyfrgell os nad oes gennych gyfeiriad cartref yng Nghymru. (gweler Beth gallaf ei weld?).

*** Er mwyn cael mynediad i’r Ystafelloedd Darllen bydd angen i chi uwchraddio eich cyfrif i Docyn Darllen Llawn LlGC. Er mwyn gwneud hyn rhaid dangos dau brawf adnabod, gydag un ohonynt yn dangos eich cyfeiriad cyfredol.

Eich Data Personol Caiff y wybodaeth bersonol sy’n cael ei chasglu yn ystod y broses gofrestru ein galluogi i ddarparu mynediad cofnodedig i’r casgliadau a gwasanaethau sydd ar gael i chi fel deilydd cyfrif LlGC. Mae Datganiad Preifatrwydd Cyfrif LlGC yn darparu mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn cadw a defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer y pwrpas hwn.
Cadw mewn Cysylltiad

Ticiwch y blwch isod os hoffech i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon y newyddion diweddaraf i chi ynglŷn â’n digwyddiadau, gwasanaethau a gweithgareddau. Byddwch yn derbyn gohebiaeth bellach oddi wrthym trwy e-bost neu drwy’r post, lle byddwch chi’n gallu dewis y meysydd sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal a sut yr hoffech dderbyn y wybodaeth. Mae Datganiad Preifatrwydd Rhestrau Cyswllt LlGC yn darparu eglurder ychwanegol ynglŷn â sut rydym yn storio a phrosesu’ch gwybodaeth at bwrpas rhestrau cyswllt.

Dewisiwch gyfrinair cofiadwy i ddefnyddio gyda’r rhif tocyn darllen a roddwyd i chi, er mwyn sicrhau mynediad i wasanaethau’r Llyfrgell.
(lleiafswm o 6 nod)
Trwy glicio’r botwm ‘Ymlaen’ isod rydych chi’n cadarnhau eich bod dros 16 mlwydd oed.